Když přijde kocovina, poradce musí přinést ručník (vyšlo v Profi P&F)

Máme za sebou pro investory poměrně úspěšný rok 2016. Můžete jej krátce zhodnotit?

Tradiční otázka pro investičního stratéga na začátku roku. Začneme-li dluhopisy, první polovina roku 2016 byla stále ve znamení klesajících výnosů a například 10ti leté americké vládní dluhopisy dosáhly svého historického minima 1,32 % p.a. Jen pro ilustraci, výnosy těchto dluhopisů klesaly 35 let, a to od roku 1981, kdy výnos dosahoval z dnešního pohledu neuvěřitelných 15,8 %. Druhá polovina roku už byla ve znamení růstu výnosů, což se negativně projevilo na ceně dluhopisů, nicméně správci dluhopisových portfolií již v průběhu let 2015 a 2016 snižovali duraci svých portfolií, a tudíž pokles cen dluhopisů se projevil jen omezeně na výkonnosti dluhopisových fondů v rámci celého roku.

Jak na tom byly akcie?

Americké akciové trhy přes lednové klopýtnutí připsaly roční zisk okolo 9 procent, a to i navzdory neočekávanému kladnému hlasování pro Brexit a neočekávaného zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Tyto dvě neočekávané události měly pouze krátkodobý vliv na celkový růst trhů. Vypořádání akciových trhů (rozuměno propad a následný návrat) s Brexitem trval týden a s Donaldem Trumpem několik hodin. Americké akcie jsou z historického pohledu valuací na vyšší úrovni, a to především kvůli komparativnímu levnějšímu srovnání s dluhopisy.

Za zmínku stojí také výrazné posílení rozvíjejících se trhů (například Brazílie), které se postupně vypořádávají s recesí. Emerging markets jsou vůči rozvinutým trhům podhodnocené a to i co se týká měn, tudíž v následujících letech můžeme očekávat, že výkonnost těchto trhů bude překonávat výkonost vyspělých trhů.

Velmi zatracované zlato, resp. jeho těžaři, zažili bonanzu. Za celý rok tento sektor posílil o 55 % a samotné zlato přibližně o 8 procent. I když americká centrální banka zvyšovala úrokové sazby, došlo k výraznému růstu inflace, která tak poslala reálné úrokové sazby do záporu, což je pro cenu zlata a jeho těžaře příznivé.

Nacházíme se v poměrně bezprecedentním období. Záporné úrokové sazby, dluhopisový trh pokřivený masivním kvantitativním uvolňováním, intervence proti koruně. Jaký vývoj očekáváte v roce 2017, co by měli poradci radit klientům?

V Evropě je rok 2017 volebním rokem. Proběhnou volby ve Francii, Nizozemí a Německu. Některé sektory jsou v Evropě zajímavé, nicméně investoři budou vyčkávat, jak tyto volby dopadnou. To může nasměrovat Evropu kamkoliv (mnoho populistických stran získává politické body), tudíž se investoři budou Evropě, alespoň do doby voleb, vyhýbat. Již výše jsem zmínil, že se bude dařit emerging market. Co se týká USA, tak první polovina roku bude v módu „wait and see“, kdy trh bude čekat na akceschopnost Donalda Trumpa.

Přicházíte od významné investiční společnosti. Vidíte nějaké zajímavé produktové trendy?

Vše už bylo vymyšleno. V investičním světě, který je zaměřen na hodnotové investování, není výrazný prostor pro nové myšlenky. Nějaký typ investice může dostat nový kabát, ale v principu jde o nekončící příběh investování do takových tříd aktiv, které představují hodnotu a její dlouhodobý růst. Z pohledu správce portfolia jde spíše o to přinést „alfu“, tj. mít čich na správné akcie nebo dluhopisy, a tím překonat trh jako celek. Produktový trend je spíše záležitost marketingu, jak investici zabalit.

Co tedy radit klientům?

Poradci by ve vztahu ke klientům měli být konzistentní. Přeci jenom mluvíme o drobném investorovi a ne o maniodepresivních traderech, jejichž investiční horizont se počítá v řádu minut, hodin nebo dní. Kvalita portfolia se pozná podle toho, jak často do něj musíte zasahovat. Proto by poradci měli pokračovat s klientem ve vytyčené investiční strategii, kterou si předem nastavili. Když dojde k turbulencím na trhu, tak zde nastupuje nedůležitější část a úloha poradce a to komunikace s klientem, uklidňovat ho, dodržet investiční horizont a být trpělivý. To je dle mého názoru klíč k úspěchu. Negativní emoce mají všichni investoři od drobných po profesionální správce portfolia. Důležité je tyto negativní emoce při emotivních pohybech na trhu přečkat, ba dokonce využít.

Jak máte zainvestováno vy osobně a jakými principy se řídíte při investování?

Čím jsem starší, tím jsem konzervativnější. (smích) Takže portfolio je stále složeno ze 100 % z akciové složky. Již se ale orientuji na společnosti s dlouhou historií a stabilním výhledem. Přistupuji k tomu tak, že jednou moje portfolio zdědí děti, proto do něj nechci často zasahovat a vybírám tituly, jejichž business bude fungovat i za dvacet let, a které se snažím kupovat, když je na trhu stres. Poslední titul přibyl minulý rok v únoru, právě když v Brazílii tekla na trhu krev a negativní emoce byly ve stratosféře. Dividendový výnos tohoto titulu byl téměř dvacet procent, tudíž panika na trhu dosahovala extrémních hodnot. Dále používám selský rozum, investice musí dávat hlavu a patu. A selský rozum mi říkal, že v Brazílii lidé nepřestanou svítit, tudíž jsem koupil výrobce a distributora elektřiny.

Zájem poradců o investice roste. Jak vy osobně vnímáte roli poradce, co by měl kvalitní poradce pro klienty dělat?

Zásadní role poradce je dodávat klientovi poradenství v podobě výběru vhodné investiční strategie, investičního horizontu a cíle. A jak jsem již zmínil výše, nejdůležitější částí této služby je být s klientem v dobách, kdy na trhu vládnou turbulence, nejistota a negativní emoce a snažit se s klientem toto období překonat. Mezi klientem a poradcem by měl tedy být dlouhodobý a důvěrný vztah. To je základ. Úkolem poradce není znát do nejmenšího detailu jednotlivé fondy nebo se snažit spolu s klientem chytat dna či vrcholy. V ideálním případě by spolu měly s lehkostí „protančit“ celým investičním horizontem klienta, a kdyby náhodou v tomto období přišla „kocovina“, tak poradce by měl být první, kdo přinese klientovi mokrý ručník a kávu.

Investování je často o chybách. Jaké nejčastější chyby dělají poradci a klienti?

Jednoznačně netrpělivost. To znamená nedodržení investičního horizontu. Základní, primární a nejčastější chyba klienta, která se projevuje především v dobách, kdy jsou na trhu výkyvy směrem dolů. A poradcova chyba je v tom smyslu, že od počátku nepřipravoval klienta na možný negativní scénář a právě proto došlo k tomu, že klient investici většinou s rozhořčením ukončil.

Zmínil jste se, že úkolem poradce není detailně analyzovat jednotlivé fondy. Kdo to za něj udělá?

Finanční poradce je dnes nejvíce relationship (vztahový) manager, jak se moderně říká. A dejme si ruku na srdce, práce s lidmi je velmi náročná a vyčerpávající činnost a já v tomto poradce velmi obdivuji. A aby poradce mohl svojí práci odvádět co nejlépe, měl by se orientovat co nejvíce na klienty, aby nedocházelo k chybám, o kterých jsem se zmínil výše.  K tomu potřebuje poradce čas, který mu poté logicky nezbývá na ostatní záležitosti, jako je právě detailní analyzování jednotlivých fondů. Poradce není „Popelka“ pro všechno, proto kvalitní poradci využívají zázemí. Zázemí ve smyslu servisní organizace, která poradci pomáhá s vytvořením finančního plánu, administrativou, compliance. Servisní organizace, která poradci dá příběhy, včetně výhledů, kam se bude ubírat trh. U produktů oddělí zrno od plev, třešničkou na dortu mohou být VIP portfolia. Špičková servisní organizace zajistí pravidelné vzdělávání, nastaví procesy, dokumentaci a software tak, aby bylo vše v souladu s neustále se zpřísňující legislativou. V případě potřeby má poradce kam zavolat a poradit se Spolupracuji s Broker Trust sice krátce, ale vidím, že v tomto ohledu pracuje velmi dobře a chce neustále svoje služby zlepšovat a výsledkem je i dynamika růstu Broker Trustu, a to především v posledních několika kvartálech.